HISTORIE *CSM*

Historie hry začíná v roce 1996, kdy jsem tehdy ještě v programovacím jazyce QBasic vytvořil velice jednoduchou hru simulující práci fotbalového manažera. V dalších letech, kdy tato hra nesla název Victory Soccer Manager, jsem ji postupně zlepšoval, přidával nové funkce a zkrášloval v rámci možností její vzhled. Czech Soccer ManagerPak přišla doba masivního rozšiřování internetu, a tak jsem se rozhodl k využití tohoto média k uveřejnění této hry. Aby byla nějaká možnost uspět, bylo třeba hru nutně upravit, a tak přišel první přelom. Hra byla od základu předělána, dostala grafičtější vzhled, a když už těch změn bylo víc, rozhodl jsem se i pro změnu názvu na současný Czech Soccer Manager. Na začátku listopadu roku 1998 se hra objevila poprvé na internetu, a i když ohlasy nebyly pouze kladné, získalo si tehdejší CSM99 poměrně dost příznivců, což mě nabudilo v další práci na manažeru. S novou verzí jsem opět začínal od začátku, jelikož jsem se rozhodl přejít z QBasicu na programovací jazyk Delphi, který umožňuje programování aplikací pro MS Windows. Jednalo se o velký skok kupředu a 15. května 2000 tak vyšla zcela Czech Soccer Managerodlišná hra od verze 99, nesoucí název CSM2000. Záhy po ní vyšly dva další updaty, opravující nekteré chyby a obsahující nové funkce. Ohlasy a recenze byly více než dobré, a tak se pokračovalo. Pro CSM2001 byl grafikem zcela přepracován vzhled hry, bylo doplněno několik lig a samozřejmě přišlo spoustu vylepšení. Tato verze vyšla s velkým zpožděním 4. října 2001. Předmětem vylepšení pro další ročník série bylo hlavně její celkové zkomplexnění, také zpřehlednění a zrychlení jejího ovládání, kromě toho však přišly i další novinky, a to i v podobě změn v grafice. CSM2002 bylo vydáno na konci listopadu roku 2002 už s tím, že se jedná o poslední verzi tohoto manažeru. Nakonec však vyšla ještě jedna verze, uzavírající celou sérii, s názvem Czech Soccer Manager: Final Edition.
Czech Soccer Manager Evolution